Reclama header after big part 1

Politica de confidentialitate GDPR

Politică de confidenţialitate

 

Informaţii generale

 

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Comision Dic SRL, cu sediul social în Str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7, Timişoara, Jud. Timiş, România, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.anunturi-agricole.ro (numit, în cele ce urmează, „Site-ul”).

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizaţi Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuinţele dumneavoastră în cadrul SC Comision Dic SRL, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizaţi contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC Comision Dic SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

În cazul în care alegeţi să vă creaţi cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizaţi comanda, adresa de e-mail şi celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC Comision Dic SRL, iar contul creat va fi şters automat.

 

II.2. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact/întrebări/reclamaţii, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

 

III. Scopurile şi temeiurile prelucrării

 

III.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Comision Dic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru desfăşurarea relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL, definit în cuprinsul Termenelor şi Condiţiilor https://anunturi-agricole.ro/termeni-si-conditii

 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL.

 

 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care incumbă SC Comision Dic SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum şi în materie de arhivare.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea SC Comision Dic SRL de a respecta obligaţiile legale care îi revin şi deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Comision Dic SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuţei corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secţiunea Informaţiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteţi să vă dezabonaţi prin accesarea secţiunii Informaţiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienţei oferite pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Comision Dic SRL de a îmbunătăţi permanent experienţa clienţilor pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

III.2. Dacă sunteţi utilizator al Site-ului, SC Comision Dic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Comision Dic SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea şi bifarea căsuţei corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră oferită pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Comision Dic SRL de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienţa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

 

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale şi ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Comision Dic SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteţi client şi vă exercitaţi opţiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ştergere cont din secţiunea Informaţiile contului meu, SC Comision Dic SRL va interpreta această acţiune ca opţiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ţinem la curent despre produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeţi să vă ştergeţi contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri şi/sau sms-uri de acest gen. Totuşi, dorim să vă informăm că ştergerea contului nu va avea ca efect automat ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriţi să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriţi ştergerea datelor, vă puteţi exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitaţi ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

 

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Comision Dic SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de SC Comision Dic SRL pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Comision Dic SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină SC Comision Dic SRL în desfăşurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către SC Comision Dic SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea Site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc..

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către SC Comision Dic SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiaţi

 

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către SC Comision Dic SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine confirmarea din partea SC Comision Dic SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Comision Dic SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, SC Comision Dic SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 • dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
  • sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Comision Dic SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziţie - în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Comision Dic SRL sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care SC Comision Dic SRL poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă;
  • în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: contact@anunturi-agricole.ro

 

Această pagină de Internet foloseşte fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi următorul link: https://anunturi-agricole.ro/cookies/

 

Politică de confidenţialitate

 

Informaţii generale

 

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Comision Dic SRL, cu sediul social în Str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7, Timişoara, Jud. Timiş, România, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.anunturi-agricole.ro (numit, în cele ce urmează, „Site-ul”).

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizaţi Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuinţele dumneavoastră în cadrul SC Comision Dic SRL, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizaţi contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC Comision Dic SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

În cazul în care alegeţi să vă creaţi cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizaţi comanda, adresa de e-mail şi celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC Comision Dic SRL, iar contul creat va fi şters automat.

 

II.2. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact/întrebări/reclamaţii, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

 

III. Scopurile şi temeiurile prelucrării

 

III.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Comision Dic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru desfăşurarea relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL, definit în cuprinsul Termenelor şi Condiţiilor https://anunturi-agricole.ro/termeni-si-conditii

 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL.

 

 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care incumbă SC Comision Dic SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum şi în materie de arhivare.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea SC Comision Dic SRL de a respecta obligaţiile legale care îi revin şi deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Comision Dic SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuţei corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secţiunea Informaţiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteţi să vă dezabonaţi prin accesarea secţiunii Informaţiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienţei oferite pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Comision Dic SRL de a îmbunătăţi permanent experienţa clienţilor pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

III.2. Dacă sunteţi utilizator al Site-ului, SC Comision Dic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Comision Dic SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea şi bifarea căsuţei corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră oferită pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Comision Dic SRL de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienţa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

 

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale şi ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Comision Dic SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteţi client şi vă exercitaţi opţiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ştergere cont din secţiunea Informaţiile contului meu, SC Comision Dic SRL va interpreta această acţiune ca opţiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ţinem la curent despre produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeţi să vă ştergeţi contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri şi/sau sms-uri de acest gen. Totuşi, dorim să vă informăm că ştergerea contului nu va avea ca efect automat ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriţi să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriţi ştergerea datelor, vă puteţi exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitaţi ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

 

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Comision Dic SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de SC Comision Dic SRL pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Comision Dic SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină SC Comision Dic SRL în desfăşurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către SC Comision Dic SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea Site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc..

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către SC Comision Dic SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiaţi

 

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către SC Comision Dic SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine confirmarea din partea SC Comision Dic SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Comision Dic SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, SC Comision Dic SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 • dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
  • sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Comision Dic SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziţie - în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Comision Dic SRL sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care SC Comision Dic SRL poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă;
  • în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: contact@anunturi-agricole.ro

 

Această pagină de Internet foloseşte fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi următorul link: https://anunturi-agricole.ro/cookies/

 

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

 

Acesti termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constituie acordul legal dintre dumneavoastra si Comision Dic SRL. Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii pentru utilizarea in orice mod a site-ului www.anunturi-agricole.ro (denumit in continuare “Site-ul”). Accesarea si vizitarea Site-ului, inregistrarea unui cont pe Site si/sau folosirea serviciilor de publicare pe Site de anunturi pentru vanzarea, cumpararea sau inchirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) inseamna acceptarea in totalitate si neconditionata a acestor Termeni si Conditii.

 

2. Definitii

 

Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles:

Utilizator - orice persoana fizica, in varsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Site-ul, fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile si/sau Serviciile Comision Dic SRL, precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului.

 

Utilizator Profesionist – inseamna orice Utilizator care, a postat orice Anunt, declarandu-l individual pe Site ca fiind oferit de “Persoana Juridica” si/sau orice Utilizator care a cumparat de la Comision Dic SRL orice pachet de Anunturi platite.

 

Furnizor sau Comision Dic SRL - SC Comision Dic SRL, cu sediul social în Str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7, Timişoara, Jud. Timiş, România, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1674/2011, CUI 22457535, atribut fiscal RO, capital social: 12.560.000 lei, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 21738, e-mail: contact@anunturi-agricole.ro

 

Anunt - oferta publica lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre Comision Dic SRL prin intermediul Site-ului, cu privire la vanzarea sau inchirierea unui Produs.

 

Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin acesti Termeni si Conditii.

 

Pagina Anunturi Agricole - site-ul www.anunturi-agricole.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.anunturi-agricole.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.

 

Anunt platit - anunt care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Anunturi Agricole doar prin plata unei taxe catre Furnizor.

 

Anunt gratuit - anunt care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Anunturi Agricole fara perceperea unei taxe de catre Furnizor.

 

Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre Utilizatori pe Site.

 

Prin acordul dumneavoastra referitor la acesti Termeni si Conditii, dumneavoastra declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania, iar reprezentantii dumneavoastra sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dumneavoastra legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Site-ul si/sau a Serviciilor.

Comision Dic SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand la adresa: www.anunturi-agricole.ro/termeni-de-utilizare

Daca nu stergeti contul inregistrat pe Site, inseamna ca v-ati exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor si Conditiilor. Daca nu sunteti de acord cu modificarile propuse, singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contul inregistrat pe Site sau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati, in orice mod, Site-ul.

 

3. Scopul urmarit

 

Scopul acestor Termeni si Conditii este acela de a defini si reglementa conditiile de utilizare a Site-ului si a Serviciilor.

 

Site-ul contine legaturi (“link-uri”) sau trimiteri catre alte Site-uri/pagini web pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe Site-urile/paginile respective, Comision Dic SRL nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor Site-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi (“link-uri”) sau trimiteri din acestea catre alte Site-uri sau pagini web. Includerea acestor legaturi (“link-uri”) sau trimiteri in Site este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat Comision Dic SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe Site-urile unor terti, la care se face trimitere pe Site, Utilizatorul acceseaza acele Site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.

 

Intregul continut al Site-ului incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea Comision Dic SRL si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe Site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

 

4. Aspecte Generale

 

Un Anunt va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Site, care sa contina:

 • datele reale de contact ale Utilizatorului;
 • descrierea reala a Produsului care face obiectul Anuntului;
 • pretul Produsului care face obiectul Anuntului.

 

Prin trimiterea Anuntului spre publicare catre Furnizor, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile acestor Termeni si Conditii, fiind pe deplin de acord ca, in caz de nerespectare a acestora, sa fie tras la raspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.

Procedura de afisare a unui Anunt pe Site este detaliata la sectiunea intitulata „Ajutor” de pe Site.

Valabilitatea unui Anunt pe site este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.

 

5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

 

Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Site-ului care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.

 

Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Site-ului sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Utilizator si datele publicate pe Site de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Site.

 

Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Site-ul va fi disponibil neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.

 

Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.

 

Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anuntului.

 

Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Site-ului.

 

Furnizorul are dreptul de a sterge orice Anunt sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul Anunturilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, in cazul in care Anuntul afecteaza in mod negativ reputatia Furnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.

 

Furnizorul declara ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala in legatura cu Site-ul, in afara Anunturilor publicate pe Site de catre Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acorda Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare si punere la dispozitia publicului in conditiile prevazute in acesti Termeni si Conditii.

 

Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise in Anunturi.

 

Potrivit legislatiei in vigoare, Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Site-ului.

 

Comision Dic SRL va putea efectua teste si analize statistice in vederea optimizarii si eficientizarii politicilor practicate si in scopul imbunatatirii in mod obiectiv si nedescriminatoriu a activitatii Comision Dic SRL si a experientei Utilizatorilor, fara ca Comision Dic SRL sa aiba obligatia de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu doreste sa faca parte din grupul de Utilizatori care in mod aleatoriu ajung sa participe in aceste teste sau orice alt Utilizator care considera ca este dezavantajat de o astfel de initiativa, are dreptul sa solicite lamuriri privind statutul sau, urmand ca Comision Dic SRL sa depuna toate diligentele pentru a reglementa situatia sesizata, atata timp cat solicitarea Utilizatorului se dovedeste a fi una indreptatita.

 

6. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

 

Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

 

Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a Produsului ce face obiectul Anuntului si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.

 

Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie pus la dispozitia publicului de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.

 

Prin completarea formularului si/sau transmiterea Anuntului prin alte mijloace catre Furnizor spre punere la dispozitia publicului prin intermediul Site-ului, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile.

 

In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Site in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

 

Utilizatorilor le este interzisa crearea de conturi multiple pe Site in scopul evitarii, printre altele, a limitelor de Anunturi publicabile gratuit in anumite categorii. Comision Dic SRL isi rezerva dreptul de a face verificari pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizand adresele de e-mail, numerele de telefon si adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoana juridica, poate avea mai multe conturi, doar in cazul in care poate dovedi ca acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.

 

In cazul in care sunt identificate conturi multiple apartinand aceluiasi Utilizator, Comision Dic SRL va avea dreptul neingradit de stergere a acestora. In acelasi timp, Comision Dic SRL va avea dreptul de a lua masuri suplimentare precum stergerea Anunturilor si restrictionarea accesului la serviciile Site-ului impotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

 

Utilizatorilor le este interzisa publicarea de mai multe Anunturi privind acelasi Produs (atunci cand Produsul priveste un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin acesti Termeni si Conditii) pentru o singura zona geografica (e.g. oras sau judet) in scopul cresterii vizibilitatii Produsului. Comision Dic SRL isi rezerva dreptul de a face verificari pentru identificarea Anunturilor multiple privind acelasi Produs, utilizand adresele de e-mail, numerele de telefon si adresele IP introduse de Utilizatori.

 

Pe de alta parte, avand in vedere specificul activitatii, unui Utilizator ii este permisa publicarea unui Anunt distinct privind acelasi Produs pentru zone geografice diferite (e.g. acelasi Anunt pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat in cinci orase diferite).

 

In cazul in care sunt identificate Anunturi multiple privind acelasi Produs si apartinand aceluiasi Utilizator, Comision Dic SRL va avea dreptul neingradit de stergere a Anunturilor identice cu Anuntul initial. In acelasi timp, Comision Dic SRL va avea dreptul de a lua masuri suplimentare precum restrictionarea accesului la serviciile Site-ului impotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

 

7. Verificarea/Moderarea Anunturilor si a Conturilor

 

Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Site de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor si Conditiilor (de exemplu, au un continut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practice, induc în eroare Utilizatorii etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori un numar cat mai mic de Anunturi eronate.

 

Cu exceptia celor prevazute mai sus in articolul 6, nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Produs.

 

Nu este permisa stergerea si republicarea Anunturilor cu acelasi continut.

 

Un Anunt este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Produse.

 

Nu pot fi publicate Anunturi false, interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.

 

Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la preturi de 1 leu sau preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).

 

Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Furnizorului, inscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului), cu exceptia Produselor noi si sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunturile care contin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale tertilor. Utilizatorii au obligatia de a se asigura că Anunturile publicate de către acestia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală ale tertilor.

 

Nu sunt admise spre publicare Anunturi pentru:

 • droguri, respectiv plantele si substantele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care contin asemenea plante si substante astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum si precursorii acestora si orice alte plante, substante si amestecuri cu efecte similare;
 • materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, înregistrări video si audio, spoturi publicitare, programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală ;
 • alcool si bauturi alcoolice;
 • tigari si produse din tutun;
 • servicii ghicitoare, clarvazatoare, tarot si alte activitati similare;
 • bunuri care provin din săvârsirea oricărei infractiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obtinute prin furt, tâlhărie, înselăciune;
 • produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum si orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzica, filme, software sau alte opere care incalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitătile esentiale ale acestora sau cu privire la însăsi existenta bunului respectiv;
 • bunuri periculoase pentru sanatatea si viata umana, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substante si preparate chimice periculoase;
 • servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activităti sexuale, activităti de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemanatoare;
 • oferte sau cereri de locuri de munca în legătură cu sau care implica masaj erotic, participarea în filme pentru adulsi, servicii care presupun sau sugerează activităti sexuale, activitati de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • anunturi privind cererea de bunuri sau servicii, cu exceptia celor ce se incadreaza in categoria Locuri de munca;
 • explozivili si articole pirotehnice (artificii, petarde), cu exceptia articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispozitie pe piată a articolelor pirotehnice;
 • arme si munitii interzise, arme si munitii letale supuse autorizării precum si arme si munitii neletale, inclusiv arme militare, arme de vanatoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colectie, arme de panoplie si arme albe (baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, măciuci si bastoane telescopice), cu exceptia armelor care se încadrează în categoria E - Alte categorii de arme si dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în conditiile legii;
 • lucrări de diplomă, licentă, disertatie sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum si alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educational;
 • servicii de imprumut, amanet, creditare, camatarie sau alte activitati similare;
 • produse farmaceutice si medicamente, cu exceptia suplimentelor alimentare si vitaminelor, comercializate în conditiile legii;
 • organe umane;
 • jocuri de noroc, tranzactii efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
 • servicii de deblocare iCloud;
 • bunuri care nu se află pe teritoriul României;
 • specii de faună si floră protejate de lege, animale pe cale de disparitie;
 • anunturile privind darea spre monta a animalelor de companie;
 • animale de companie care se comercializeaza fara documentele prevazute de lege (certificate pedigree/certificat tipicitate, carnet sanatate);
 • comercializarea cainilor din rasele pit bull, boerbull, bandog si metisii lor.

 

Anunturile de comercializare a animalelor de companie trebuie sa respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a caiinilor fara stapan, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie, Ordonanta de urgenta 55/2002 pentru regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, precum si orice restrictii impuse de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau de autoritatile locale.

 

Nu sunt permise Anunturile de comercializare, pe raza municipiului Bucuresti, a câinilor si pisicilor, cu exceptia câinilor si pisicilor care provin de la adăposturi de animale, asociatii de profil, precum si câinilor si pisicilor care provin de la crescători autorizati cu certificare pedigree, de pe raza Municipiului Bucuresti.

 

Anunturile de comercializare a biletelor la evenimente (spectacole in aer liber, concerte, evenimente sportive, etc) pot fi retrase de pe Site la cererea organizatorului (de ex. Untold si Neversea).

 

Nu pot fi publicate Anunturi care contin link-uri catre alte Site-uri concurente.

 

Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul Anuntului (introducerea in titlul sau descrierea Anuntului de cuvinte cheie care nu au legatura cu Produsul / serviciul oferit).

 

Nu pot fi publicate Anunturi in alta limba decat cea Romana sau care contin un limbaj necorespunzator.

 

Nu se admit Anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.

 

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunt care incurajeaza aceste mesaje sau ofera un loc de munca care presupune trimiterea lor va fi dezactivat.

 

Anunturile, fie ele active pe site sau blocate la moderare, sunt verificate de catre Furnizor, iar Anunturile care nu respecta Termenii si Conditiile Site-ului vor fi sterse de pe Site, in cel mai scurt timp posibil si in anumite cazuri pot fi luate masuri de blocare a contului din care s-au publicat.

 

Comision Dic SRL poate verifica conformitatea Anunturilor cu Termenii si Conditiile Site-ului, selectiv, in functie de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografica pentru care au fost publicate Anunturile.

 

Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Site (inclusiv cele platite pentru a fi promovate sau platite deoarece depasesc numarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:

 • fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe Site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate;
 • fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Site.

 

In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Site, Utilizatorul va fi informat in scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul.

 

In cazul in care este refuzat la moderare un Anunt gratuit dintr-o categorie unde exista Limite de Anunturi Gratuite stabilite de Furnizor, Anuntul respectiv este considerat ca fiind folosit, in contorizarea numarului de Anunturi Gratuite disponibile spre publicare timp de 30 de zile de la data publicarii. Asadar, cu titlu de exemplu, daca un Utilizator publica un Anunt Gratuit intr-o categorie unde limita de Anunturi Gratuite este 2, iar acesta este respins la moderare, Utilizatorul va putea publica gratuit un singur Anunt in aceeasi categorie, in urmatoarele 30 de zile. Exceptiile cu privire la perioada de timp in care se pot publica Anunturi gratuite sunt expres prevazute aici.

In situatia in care un Anunt platit pentru a fi promovat sau platit deoarece depaseste numarul de Anunturi gratuite premise in anumite categorii de pe Site este dezactivat de catre Furnizor, in urma verificarii, deoarece incalca Termenii si Conditiile, Utilizatorul va primi in contul sau de pe Site, credit echivalent cu pretul achitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunturi sau pentru publicarea unor Anunturi peste limita gratuita acceptata pe Site, care respecta Termenii si Conditiile, pe Site si nu poate fi returnat sub forma de bani. In cazul incalcarilor grave si repetate ale regulamentului si a legilor in vigoare, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu restitui sumele respective.

In cazul achizitionarii de pachete de Anunturi, respingerea la moderare a unui Anunt din pachet duce la scaderea numarului de Anunturi disponibile din pachet in sensul ca Anuntul nefolosit nu este re-adaugat la numarul de Anuturi disponibile. Sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achizitionarii pachetului de Anunturi nu se returneaza.

In cazul in care refuzarea la moderare a unui Anunt gratis face ca numarul total de Anunturi ramase active sa fie sub limita stabilita, nu se ramburseaza pretul niciunui Anunt deja platit. Cu titlu de exemplu, daca un Utilizator inregistreaza doua Anunturi gratis si un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunturile gratis este refuzat, in acest caz, desi limita Anunturilor gratis active pe Site nu este depasita, pretul celui de-al treilea Anunt nu se ramburseaza, deoarece momentul determinarii statusului unui Anunt drept Anunt platit sau Anunt Gratuit este momentul inregistrarii efective (care este anterior moderarii).

In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Site in vederea postarii de noi Anunturi sau administrarii Anunturilor existente.

In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor, modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Utilizatori sub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.

Numarul maxim de Anunturi care pot fi publicate gratuit in contul unui Utilizator al Site-ului este 100.

In cazul in care un Anunt promovat sau platit deoarece depaseseste numarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii de pe Site este raportat ca fiind expirat, iar daca din verificarile echipei de moderare reiese faptul ca obiectul/serviciul din Anunt nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platita de Utilizator pentru acest Anunt nu se va restitui in contul anunturi-agricole.ro.

Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii Comision Dic SRL folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura ca fiecare cont este asociat unui Utilizator real si unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii sa isi valideze contul pe Pagina Anunturi Agricole prin intermediul unui cod trimis prin SMS de catre Furnizor pe un numar de telefon valid din posesia Utilizatorului.

Nu este perceputa nicio taxa Utilizatorului pentru validarea contului sau, intregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

In cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua sa fie activ pe Site, insa va avea functionalitate limitata. Functionalitatea limitata a unui cont presupune faptul ca Utilizatorul nu mai poate publica Anunturi noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte Anunturi pana cand contul nu este verificat prin SMS.

Intr-un cont cu functionalitate limitata, Utilizatorul va putea doar sa raspunda si trimita mesaje si sa isi dezactiveze sau stearga permanent Anunturile sale.

In situatia in care un Utilizator isi valideaza prin SMS mai multe conturi folosind acelasi numar de telefon, toate conturile astfel verificate vor avea functionalitate limitata, iar Utilizatorului i se va solicita alegerea unuia din ele. Contul ales de Utilizator va reveni la functionalitate totala, iar restul conturilor vor ramane limitate.

Un Utilizator poate solicita maxim 5 SMS-uri cu coduri de verificare in 24 de ore.

Validarea contului se face o singura data pentru fiecare cont, pana cand acesta este verificat cu succes prin SMS de catre Utilizator.

Odata validat, contul Utilizatorului va ramane asociat cu numarul de telefon folosit la verificarea prin SMS. Daca Utilizatorul doreste schimbarea numarului de telefon asociat contului anunturi-agricole.ro, acesta va trebui sa contacteze echipa de Suport Clienti, trimitand un mail la adresa contact@ anunturi-agricole.ro

 

8. Promovarea Anunturilor

 

Orice Anunt publicat pe Site direct de catre Utilizator poate fi promovat conform articolelor 8.2 si 8.3. Exista trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

 • Promovarea in lista de Anunturi. Acest tip de serviciu este disponibil 30 de zile. Promovarea in lista de Anunturi estei disponibila atat in site-ul de desktop cat si pe mobil

Promovarea in lista de Anunturi consta in:

 • evidentierea sa in lista, cu fundal de alta culoare fata de celelalte Anunturi;
 • includerea Anuntului in galeria de Anunturi promovate. Datorita faptului ca numarul de Anunturi promovate la un moment dat poate depasi numarul de pozitii disponibile (si anume 3), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afiseaza anunturile aleatoriu, la fiecare incarcare a paginii, astfel incat fiecare Anunt promovat sa beneficieze de acelasi avantaj (numar de afisari);

 

9. Publicarea Anunturilor peste limita Anunturilor gratuite permise

 

Lista completa de categorii si limite de Anunturi gratuite existente pe site se poate consulta la linkul de aici. Aceasta lista nu se aplica Utilizatorului Profesionist, pentru care, in categoriile expres prevazute aici, limita Anunturilor gratuite este 0 (zero). Pentru publicarea oricarui Anunt suplimentar, peste limita gratuita, ce se doreste a fi inregistrat si afisat in aceste categorii, va fi necesara achizitionarea unui Anunt platit sau unui pachet de Anunturi.

Pachetele de Anunturi achizitionate au o durata de valabilitate de 1 luna (30 de zile calendaristice) de la data cumpararii lor.

Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Anunturile ramase neutilizate in Pachetele de Anunturi achizitionate, odata ce acestea au expirat.

Utilizatorul va primi o notificare in momentul in care va dori sa publice un Anunt peste limita si dupa alegerea uneia dintre optiunile descrise mai sus si efectuarea platii va avea posibilitatea inregistrarii si afisarii Anuntului. Promovarea acestor Anunturi va functiona similar si in conformitate cu articolul 8 “Promovarea Anunturilor”.

 

10. Modalitati de plata

 

Preturile pentru Servicii sunt afisate pe Site inainte de momentul achizitiei lor.

In cazul in care plata a fost efectuata, Anuntul va fi promovat sau afisat, in cazul anunturilor platite care depasesc numarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii de pe Site, in maxim 1 ora de la primirea de catre Furnizor a dovezii privind efectuarea platii.

Plata se poate face prin următoarele modalităţi:

 • trimiterea unui SMS cu suprataxa,
 • prin transfer bancar.

Preturile sunt aceleasi indiferent daca au fost anexate sau nu fotografii la Anunt.

Datele necesare efectuarii platii prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului dupa completarea si salvarea formularului de creare a unui Anunt. SMS-urile care vor contine alte date decat cele specificate expres de catre Furnizor in vederea efectuarii platii nu vor duce la promovarea sau afisarea Anuntului (in cazul celor ce depasesc limita de Anunturi gratuite) deoarece nu pot fi prelucrate de catre Furnizor, astfel incat se va considera in mod automat ca Utilizatorul nu a achitat pretul publicarii Anuntului, conform Termenilor si Conditiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricaror sume achitate prin SMS, in cazul in care plata publicarii Anuntului nu a putut fi confirmata Furnizorului datorita unei culpe din partea Utilizatorului in introducerea elementelor de identificare a platii si transmiterea SMS-ului de plata conform instructiunilor Furnizorului.

Plata prin cont nu este disponibila in cazul in care soldul creditului este 0.

Daca metoda de plata este prin SMS, prin abonament telefonic: plata va fi afisata in RON pe urmatoarea factura de plata catre operatorul de telefonie mobila (Orange, Vodafone, Telekom), la cursul de schimb specificat de acesta.

 

11.0Raspunderea Vanzatorului presupune ca acesta:

 • sa ofere date de contact si adresa corecte pentru ca agentul de curier sa poata ridica Produsul;

Raspunderea Cumparatorului presupune ca acesta:

 • sa transmita date de contact si adresa corecte Vanzatorului pentru ca acesta sa poata plasa comanda, iar agentul Urgent Cargus sau Fan Courier sa poata face livrarea;

 

12. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor

 

Orice Utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunturile transmise/publicate/nepublicate de Comision Dic SRL pe Site, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.

 

Utilizatorii au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Site-ului care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de Comision Dic SRL ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Site-ului, despre care au cunostinta.

 

Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numarul de identificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.

 

Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Utilizatorului, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.

 

Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro

 

13. Acordul cu privire la prelucrarea si colectarea Datelor cu Caracter Personal 

 

Comision Dic SRL proceseaza datele personale ale Utilizatorilor sai in concordanta cu Politica de confidentialitate

 

14. Modificarile prezentului document

 

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand la adresa: www.anunturi-agricole.ro/termeni-de-utilizare. Daca nu sunteti de acord cu modificarile propuse, singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contul inregistrat pe Site sau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati in orice mod Site-ul.

 

17. Legea aplicabila. Litigii

 

Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in acesti Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care acestia le produc sunt guvernate de legea romana in vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o disputa in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.

Politică privind fişierele cookies

 

Site-ul www.anunturi-agricole.ro utilizează cookie-uri.

 

1. Introducere

 

Prezenta Politică privind fişierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.anunturi-agricole.ro. Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea şi administrarea cookie-urilor de către SC Comision Dic SRL, în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 

2. Ce sunt cookie-urile?

 

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie şi la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informaţii în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

 

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existenţă determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conţin programe software, viruşi sau spyware şi nu vor accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

 

Un cookie este format din două părţi: numele cookie-ului şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

 

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

 

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienţă mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecărui utilizator în parte şi anume pentru:

 • îmbunătăţirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către SC Comision Dic SRL, în calitate de deţinător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcţie de serviciile/produsele accesate.

 

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, SC Comision Dic SRL poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă şi mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferinţe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.

 

4. Care este durata de viaţă a cookie-urilor?

 

Durata de viaţă a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină şi durata de viaţă a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune - Un „cookie de sesiune” este un cookie care este şters automat când utilizatorul îşi închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe - Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câţiva ani în viitor) sau până la ştegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

 

Anumite secţiuni de conţinut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terţi, adică nu de către SC Comision Dic SRL, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terţi („third party cookie-uri”).

Terţii furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecţie a datelor şi Politica de Confidenţialitate disponibilă pe această pagină de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi: Google Analytics, Facebook, etc.

 

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

 

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet www.anunturi-agricole.ro pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanţă a paginii de internet;

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;

c. Cookie-uri pentru geotargetting;

d. Cookie-uri de înregistrare;

e. Cookie-uri pentru publicitate;

f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

 

a. Cookie-uri de performanţă

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferinţele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferinţelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

 

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

 

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte ţara de provenienţă a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleaşi reclame indiferent de limba selectată.

 

d. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistraţi pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteţi înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opţiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor şterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

 

e. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia şi timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicităţii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informaţii despre contentul vizualizat, nu şi despre utilizatori.

 

7. Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

 

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit recunoaşterea browserului. Această pagină de internet recunoaşte browserul până când cookie-urile expiră sau sunt şterse.

 

8. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce priveşte cookie-urile

 

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ştergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

 

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităţilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii îşi pot configura browserul să respingă fişierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secţiunea „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului dumneavoastră.

Totuşi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferinţelor şi intereselor dumneavoastră, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresaţi la: contact@anunturi-agricole.ro